Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na R2.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost RELAXworld a.s. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Objednávka

Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné.
Odesláním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech (dále viz Ochrana osobních údajů). Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednávka zaslána. Zboží je dodáno na adresu uvedenou kupujícím na objednávce. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu. Vrátit zboží je možné do 14 dnů od doručení pouze nepoužité a v originálním balení (dále viz.Poučení o právu na odstoupení)
Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a zaslat objednané zboží dle požadavků kupujícího na udanou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující alespoň jednou neodebral zboží, popř. opakovaně bezdůvodně zboží vrátil.

Termín vyřízení objednávky

Zboží, které je skladem může bude neprodleně expedováno, jinak dostane kupující informace o termínu dodání. Pokud bude termín nevyhovující, může to být důvodem k dostoupení od objednávky ze strany kupujícího.

Poučení o právu na odstoupení

  1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy ("vrátit zboží") do 14dnů od převzetí dodávky a to i bez uvedení důvodů.
  2. Vrátit lze pouze kompletní, neporušené, nepoužité, nepoškozené zboží v jeho originálním obalu.
  3. V případě splnění podmínek uvedených sub. 1 a 2 vyplatí (vrátí) dodavatel objednateli částku (prodejní cenu zboží), kterou objednatel za zboží zaplatil.
  4. Poštovné a balné za odeslání zboží objednateli a poštovné a balné za odeslání zboží k vrácení jde k tíži objednatele. K tíži objednatele jdou i náklady za bezhotovostní převod částky na bankovní účet objednatele nebo náklady za poukázání částky na adresu objednatele.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího jsou informace důvěrné a budou použity pouze pro potřebu R2.cz, nebudou zveřejněny, ani poskytnuty třetím stranám či jiným způsobem zneužity. Tyto informace jsou archivovány z obchodních a marketingových důvodů prodávajícího a bude s nimi zacházeno podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a podle nařízení EU 2016/679. Kupující dává souhlas k archivaci osobních údajů, které jsou sděleny při registraci a při provedení každé objednávky. Kupující má právo požádat prodávajícího o vymazání osobních údajů z databáze (tj. zrušení registrace), ale pouze jen písemnou formou.

Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je dva roky, není-li uvedeno jinak v katalogu zboží.
R2.cz si zakládá na dobré pověsti a postupuje vstřícně ve všech případech reklamace, kdy je tato oprávněná.

Záruka nezahrnuje kromě dalších tyto případy:

  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • zboží bylo narušeno silou či jiným nešetrným zacházením, např. poškrábáno
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo používáno v rozporu s adekvátním účelem

Reklamaci řešte výhradně písemně.

Při reklamaci je nutné dodat:

  • kopii dokladu o koupi
  • podrobný popis závady

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud v této době není možné reklamaci vyřídit, je povinností prodávajícího poskytnout kupujícímu odpovídající kompenzaci podle vzájemné dohody. Pokud došlo k poškození zboží při přepravě, nárok na uplatnění reklamace zaniká. Tyto škody je nutno řešit při převzetí od pracovníka zvoleného dopravce.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí v plném znění v den odeslání objednávky kupujícím. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními úpravami. Uvedené obchodní podmínky platí pouze pro zásilky v rámci České republiky. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.